Varumärkesspårning: Mät och öka ditt varumärkes genomslagskraft

Håll koll på dina kunders märkesmedvetenhet, lojalitet och andra viktiga faktorer med vår snabba konsumentpanel, SurveyMonkey Audience.

Välj målgrupp

Utveckla ditt varumärke till mer än bara en logotyp
Följ hur uppfattningen av ditt varumärke utvecklas medan du arbetar för att skapa nöjda och lojala kunder.
Lyssna på din marknad och få en bild av det svårgripbara
Försäljningen går upp eller ner, men vet du varför? Med varumärkesspårning kan du noga följa sinnesstämningen bland konsumenterna.
Resultat i realtid från konsumenter i hela världen
Med hjälp av vår globala panel kan du hålla koll på viktig statistik om ditt varumärke i fler än 100 länder och få resultat på bara några minuter.
Varför är spårning så viktigt för varumärkesstrategin?

Mät avkastningen på investeringar i varumärkesbyggande

Annonskampanjer är dyra. Enkäter om märkesmedvetenhet är ett snabbt och prisvärt sätt att kontrollera hur väl de fungerar.

Håll Känn av stämningen bland konsumenterna

Använd enkäter för att reda på om konsumenterna har positiva känslor för ditt varumärke eller om de verkar ointresserade.

Se hur du står dig mot konkurrenterna

Det dyker upp nya konkurrenter. Konsumenterna ändrar åsikt. Med hjälp av enkäter om märkeslojalitet kan du känna av stämningen på marknaden.

Reagera snabbt när ditt varumärke är på nyheterna

Utför en enkät om varumärkesattribut för att se om allmänhetens uppfattning om ditt varumärke har förändrats.
Brand Tracking

Mät alla viktiga data om ditt varumärke med SurveyMonkey Audience

Enkäter kan ge svar på frågor vid alla steg på kundens väg mot ett inköp. Skicka återkommande enkäter till konsumenter på din målmarknad, håll dig inom budgeten och identifiera trender över månader och år.

Varumärkesmedvetenhet

Har konsumenterna hört talas om ditt varumärke?

Varumärkeskännedom

Hur väl känner konsumenterna till ditt varumärke? Har de använt det?

Varumärkespersonlighet

Vilka attribut förknippar konsumenterna med ditt varumärke?

Varumärkespreferens

Tycker konsumenterna bättre eller sämre om ditt varumärke än konkurrenternas?

Varumärkesövervägande

Överväger konsumenterna ditt varumärke när det är dags att köpa något?

Varumärkesval

Vilket varumärke väljer konsumenternas först?

Varumärkeslojalitet

Byter konsumenterna i din kategori varumärke ofta?

Net Promoter® Score för varumärket

Är konsumenterna villiga att rekommendera ditt varumärke?
Så här använder du SurveyMonkey Audience i dina marknadsundersökningar

Nå din målmarknad nu

Vår globala panel är det tillförlitligaste sättet att få tillgång till en idealisk provgrupp. Använd olika alternativ för målinriktning, anpassade begränsningsfrågor och mycket mer för att hitta konsumenter inom alla grupper.

Mät ofta, agera snabbare

Gör spårningsstudier för ditt varumärke oftare med vår snabba, kostnadseffektiva lösning. Övervaka uppfattningen om ditt varumärke före, under och efter kampanjer för att mäta hur effektiva de är.

Undvik snedvridning i din provgrupp

Våra paneldeltagare kan inte fylla i samma enkät mer än en gång under en 100-dagarsperiod, vilket innebär att du kan lita på resultatet i dina enkäter om märkesmedvetenhet.

Analysera trender, få insikter

Använd vårt analysverktyg för att filtrera och jämföra resultat. Exportera data till statistikprogram för effektiv analys.
Brand Tracking

Se hur GoPro spårar sitt varumärke med hjälp av SurveyMonkey Audience

”Med SurveyMonkey Audience kan vi snabbt och enkelt hjälpa våra kunder att fatta beslut om vilken riktning deras varumärke bör ta och skaffa värdefulla insikter om målmarknaden.”
Mariko Hickerson
VD, Huckleberry Branding
Huckleberry Branding

Det är enkelt att komma igång

INRIKTA
Välj målgrupp utifrån demografi, konsumentbeteende, geografisk plats och mycket mer.
SKICKA
Starta projekt automatiskt och i tid. Övervaka dem dygnet runt.
ANALYSERA
Se hur resultaten börja rulla in inom bara några minuter. Och börja fatta beslut snabbt!

Det finns mycket mer ni kan göra med SurveyMonkey Audience.