Senast uppdaterad: 7 februari 2012

E-post och förbjudet innehåll

Din användning av SurveyMonkey:s webbplats och tjänster omfattas av denna policy. Om du någon gång bryter mot vår policy kan vi varna dig, stänga av eller avsluta ditt konto. Observera att vi, i enlighet med SurveyMonkey:s användarvillkor, kan ändra denna policy när som helst. Det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad och följa denna policy.

E-postkrav

SurveyMonkey har en noll-tolerans policy mot skräppost. Detta innebär att alla e-postmottagare måste ha registrerat sig eller på annat sätt skäligen gett sitt samtycke för få information från dig. Konton kan avslutas om de används för att skicka ut oönskade e-postmeddelanden.

E-postmeddelanden som skickas i samband med enkätverktyget måste innehålla en länk för avregistrering som tillåter prenumeranter att avregistrera sig från dina e-postmeddelanden. Du bekräftar och samtycker till att inte gömma, avaktivera eller ta bort, och heller inte att försöka gömma, avaktivera eller ta bort avregistreringslänken från e-postinbjudan. Du kommer aktivt att hantera och handlägga avregistreringar som du får inom tio dagar och ta bort avregistrerade prenumeranter från dina e-postlistor och adressböcker.

Du ansvarar för att de e-postmeddelanden som du skickar i samband med dina enkäter inte ger upphov till ett antal spam-klagomål eller olevererade meddelanden som överskrider standarden inom branschen. Om SurveyMonkey konstaterar att din nivå av spam-klagomål eller olevererade meddelanden är högre än standarden inom branschen har SurveyMonkey, enligt egen omdömesförmåga, rätt att tillfälligt eller permanent säga upp din användning av SurveyMonkeys webbplats och tjänster. Om du får låga svarsnivåer, höga missbruksnivåer eller många olevererade meddelanden kan vi begära ytterligare information om dina e-postlistor för att undersöka och försöka att lösa problemet. I vissa fall kan vi även stänga av eller ta bort e-postfunktioner från ditt konto.

E-postrestriktioner

  • E-postmeddelanden som du skickar via SurveyMonkey måste ha en giltig svara-till-adress som ägs eller förvaltas av dig.
  • Du får endast använda SurveyMonkey för att skicka e-post till mottagare som gett sin tillåtelse till att skicka e-post till dem. Om du inte har bevis på att varje e-postmottagare på din lista har registrerat sig för att ta emot e-post från dig får du inte importera deras adresser till SurveyMonkey.
  • Användning av insamlade mejllistor (s.k. harvested mailing lists) är förbjudet. SurveyMonkey kommer att avstänga konton som bryter mot detta förbud.
  • Vi tillåter ej användning av tredje parters, inköpa eller hyrda mejllistor förutom om det kan bevisas att individerna som finns med på listan har registrerat sig för att få den typen av e-post som du avser att skicka.
  • Du skall ej skicka oönskade e-postmeddelanden till nyhetsgrupper, forum, distributionslistor eller e-postadresser.
  • Du skall ej använda någon enkät för att skicka kommersiella elektroniska meddelanden (enligt beskrivningen i CAN-SPAM-lagen av 2003) till någon mottagare som avregistrerat sig eller på annat sätt avstått från att få sådana meddelanden från dig eller någon annan part på vars vägnar du skickar meddelanden. Om du har för avsikt att skicka kommersiell e-post bör du göra dig uppmärksam om CAN-SPAM Act, vilken fastställer amerikanska lagstadgade krav för utskick av sådana e-postmeddelanden, såväl som andra tillämpbara lagar om skräppost.
  • Du skall ej använda SurveyMonkey för att skicka e-post med missledande ämnesrader eller falska titlar.

Att rapportera spam

Om du misstänker att SurveyMonkey har används av någon för att skicka skräppost, var god kontakta oss omedelbart på abuse@surveymonkey.com så att vi kan undersöka ärendet.