Giltighetsdatum: 12 september 2016

Denna sekretesspolicy förklarar hur SurveyMonkey hanterar dina privata uppgifter och data. Vi sätter stort värde på ditt förtroende, så vi har strävat efter att presentera denna policy med ett tydligt, enkelt språk istället för på fackspråk. Policyn är upplagd så att du snabbt kan hitta svar på de frågor du är mest intresserad av.

Denna sekretesspolicy gäller alla produkter, tjänster och webbplatser som erbjuds av SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. och deras dotterbolag, om inte annat anges. Vi hänvisar till dessa produkter, tjänster och webbplatser som ”tjänsterna” i denna policy. Vissa tjänster har kompletterande sekretesspolicyer som beskriver vårt specifika sekretessförfarande avseende dessa tjänster i närmare detalj. Om inte annat anges tillhandahålls våra tjänster av SurveyMonkey Inc. inom USA, av SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. inom Brasilien, och av SurveyMonkey Europe UC på alla andra ställen.

TRUSTe
Europeisk Safe Harbor-certifiering från TRUSTe

EU – US Privacy Shield. SurveyMonkey Inc. (och dess dotterbolag, Infinity Box Inc.) deltar i och har certifierats för efterlevnad av överenskommelsen EU – US Privacy Shield. SurveyMonkey åtager sig att behandla all personlig information som mottages från EU-länder enligt de tillämpliga principerna för EU – US Privacy Shield. Besök USA:s handelsdepartements webbplats för att läsa mer om Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/list

När SurveyMonkey tar emot personlig information som skyddas av Privacy Shield och sedan överför informationen till en tredje part som fungerar som ombud för SurveyMonkey, har SurveyMonkey ett visst ansvar under Privacy Shield om (i) ombudet behandlar informationen på ett sätt som inte stämmer överens med Privacy Shield, och (ii) SurveyMonkey är ansvarig för händelsen som ger upphov till skadan. Vad gäller personlig information som mottages eller överförs enligt Privacy Shield är SurveyMonkey föremål för USA:s federala handelskommissions mandat för utredning och verkställande. I vissa situationer kan SurveyMonkey vara skyldigt att avslöja personlig information efter lagenlig begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla krav för nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

Kontakta SurveyMonkey med hjälp av informationen i avsnittet ”Frågor” här nedan om du har några som helst frågor eller klagomål. Om du har några betänkligheter gällande sekretess eller dataanvändning som vi inte har löst tillfredsställande kan du kontakta vår USA-baserade tredje part för tvistlösning (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under vissa omständigheter, som beskrivs närmare på webbsidan för Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du åberopa bindande skiljedom när andra möjligheter för tvistlösning har uttömts.

US – Swiss Safe Harbor. SurveyMonkey Inc. (och dess dotterbolag, Infinity Box Inc.) uppfyller överenskommelsen US – Swiss Safe Harbor som utvecklats av USA:s handelsdepartement gällande insamlingen, användningen och lagringen av personlig information som mottagits i USA från Schweiz. SurveyMonkey har intygat att företaget följer principerna för sekretess enligt US-Swiss Safe Harbor med avseende på sådan information. SurveyMonkey kan hantera vissa uppgifter från individer eller företag i Schweiz via andra mekanismer för efterlevnad, inklusive överenskommelser för datahantering som baseras på EU:s standardavtalsklausuler. Besök https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx för att läsa mer om Safe Harbor-programmet och läsa vår certifiering.

Frågor? Kontakta SurveyMonkey via brev till SurveyMonkey Inc., One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA, eller elektroniskt med det här formuläret om du har frågor om vår sekretesspolicy eller sekretesshantering.

Nyckelpunkter för sekretess: Det som är viktigt för dig

OM DU SKAPAR ENKÄTER:
 • Dina enkätdata ägs av dig. Dessutom behandlar SurveyMonkey dina enkäter som om de vore privata (utom om du har gjort enkäterna tillgängliga via en offentlig länk). Vi säljer dem inte till någon, och vi använder inte enkätsvaren du samlar in för några syften som är orelaterade till våra tjänster, utom under vissa begränsade omständigheter (t.ex. om vi stäms på informationen, eller om du har gett oss tillåtelse att göra det).
 • Vi skyddar de svarandes e-postadresser. För att göra det enklare för dig att bjuda in personer att fylla i dina enkäter via e-post kan du ladda upp listor med e-postadresser, och i så fall agerar SurveyMonkey endast som förvaltare av denna information. Vi säljer inte dessa e-postadresser och vi använder dem enbart såsom du instruerar oss, samt i enlighet med denna policy. Detsamma gäller för alla eventuella e-postadresser som samlas in av dina enkäter.
 • Vi lagrar dina data på ett säkert sätt. Läs vår säkerhetspolicy om du vill veta mer.
 • Enkätdata lagras på servrar som finns i USA. Mer information om detta finns tillgänglig om du befinner dig i Kanada eller Europa. SurveyMonkey behandlar dina enkätdata å dina vägnar och enligt dina instruktioner (inklusive de som vi enats om i denna sekretesspolicy).
OM DU SVARAR PÅ ENKÄTER:
 • Enkäter administreras av enkätskapare. Skapare av enkäter utför tiotusentals enkäter varje dag med hjälp av våra tjänster. Vi administrerar enkäterna på våra webbplatser och samla in svaren som du skickar in till skaparen av enkäterna. Om du har frågor om en enkät som du svarar på bör du kontakta enkätskaparen direkt, eftersom SurveyMonkey inte ansvarar för innehållet i enkäten eller dina svar på den. Enkätskaparen är vanligtvis samma person som bjöd in dig till att fylla i den, och ibland har de en egen sekretesspolicy.
 • Är dina svar anonyma? Detta beror på hur enkätskaparen har konfigurerat enkäten. Kontakta dem för att ta reda på det, eller klicka här för att läsa mer om de svarandes anonymitet.
 • Vi säljer inte dina svar till någon tredje part. SurveyMonkey säljer inte och delar inte dina enkätsvar med någon tredjepartsannonsör eller -marknadsförare (men enkätskaparen kan göra det, så kontakta dem). SurveyMonkey fungerar bara som förvaltare åt enkätskaparen, som är den som kontrollerar dina data, utom i de fall som vidare beskrivs i denna sekretesspolicy med avseende på offentliga enkäter.
 • Om du tror att en enkät bryter mot våra användarvillkor eller kan vara inblandad i olagliga aktiviteter bör du klicka här för att rapportera detta.

De som skapar och de som svarar på enkäter

SurveyMonkey används av enkätskapare (personer som skapar och utför enkätundersökningar på webben) och svarande (personer som svarar på enkäterna). Informationen vi tar emot från enkätskapare och svarande och hur vi hanterar den skiljer sig åt, så vi har delat upp denna sekretesspolicy i två delar. Klicka på den som gäller dig:

Sekretess för enkätskapare
Sekretess för svarande

SEKRETESS FÖR ENKÄTSKAPARE
 1. Vilken information samlar SurveyMonkey in?

  När du använder SurveyMonkey samlar vi in information som relaterar till dig och hur du använder våra tjänster från olika källor. Dessa anges här nedan. Näsa avsnitt beskriver vad vi gör med denna information.

  Information vi samlar in direkt från dig

  • Registreringsinformation. Du behöver ett konto hos SurveyMonkey innan du kan skapa enkäter på SurveyMonkey. När du registrerar ett konto samlar vi in ditt användarnamn, lösenord och e-postadress. Om du väljer att registrera dig med hjälp av ett tredjepartskonto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto) ska du läsa ”Information från tredje parter” här nedan.
  • Faktureringsuppgifter. Om du gör en betalning till SurveyMonkey begär vi att du anger din faktureringsinformation, såsom namn, adress, e-postadress och finansiell information som motsvarar din valda betalningsmetod (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum). Om du anger en faktureringsadress tolkar vi detta som den geografiska plats kontoinnehavaren befinner sig på.
  • Kontoinställningar. Du kan ställa in olika preferenser och personliga detaljer på sidor som din sida för kontoinställningar. Du kan till exempel ändra språk, tidszon och hur du föredrar att kommunicera med oss (t.ex. prenumerera eller säga upp prenumerationen på marknadsförings-e-post från SurveyMonkey).
  • Adressboksinformation. Vi låter dig importera e-postadresser till en adressbok och associera e-postadresser med insamlare för e-postinbjudningar så att du enkelt kan bjuda in personer att delta i dina enkäter via e-post. Vi använder inte dessa e-postadresser i egna syften och skickar inga meddelanden till dem, utom enligt dina instruktioner.
  • Enkätdata. Vi lagrar dina enkätdata (frågor och svar) åt dig.
  • Annan data som du avsiktligt delar med dig av. Vi kan samla in dina privata uppgifter eller data om du skickar dem till oss i andra sammanhang. Det kan till exempel vara om du ger oss en rekommendation eller deltar i en SurveyMonkey-tävling.
  Vi delar inte och missbrukar inte dina svarandes e-postadresser. Du kan vara säker på att SurveyMonkey inte kommer att skicka e-post till dina svarande eller personer i din adressbok utom på din begäran. Vi säljer definitivt inte dessa e-postadresser till några tredje parter.

  Information vi samlar in om dig indirekt eller passivt när du interagerar med oss

  • Användningsdata. Vi samlar in användningsdata om dig när du interagerar med våra tjänster. Detta kan innefatta vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utförde dessa handlingar, och så vidare. Liksom de flesta webbplatser idag har våra webbservrar dessutom loggfiler som registrerar data varje gång en enhet får åtkomst till dessa servrar. Loggfilerna innehåller data om varje åtkomst, inklusive ursprungliga IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visats på vår webbsida (t.ex. HTML-sidor, grafiska element osv.), operativsystemversioner och tidsstämplar.
  • Enhetsdata. Vi samlar in data från den enhet och det program du använder för att få åtkomst till våra tjänster, såsom din IP-adress, operativsystemversion, typ av enhet, information om system och prestanda, och typ av webbläsare. Vi kan också härleda din geografiska plats baserat på din IP-adress.
  • Hänvisningsdata. Om du kommer till en av SurveyMonkeys webbsidor från en extern källa (som en länk på en annan webbsida eller i ett e-postmeddelande) registrerar vi information om källan som hänvisade dig till oss.
  • Information från tredje parter. Vi kan samla in dina personliga uppgifter eller data från tredje parter om du ger dessa tredje parter tillstånd att dela din information med oss. Du har till exempel möjlighet att registrera dig och logga in på SurveyMonkey med informationen från ditt Facebook-konto. Om du gör det autentiseras dina inloggningsuppgifter av Facebook, och vi samlar bara in information om ditt Facebook-konto som du uttryckligen samtycker till att dela med oss vid tidpunkten då du ger tillstånd till att ditt SurveyMonkey-konto länkas till ditt Facebook-konto.
  • Information från sidtaggar. Vi använder spårningstjänster från tredje part som använder cookies och sidtaggar (kallas också pixeltaggar) för att samla in aggregerade och anonymiserade data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar statistik om användning och användare. E-postmeddelanden som skickas av SurveyMonkey eller av användare genom våra tjänster kan innehålla sidtaggar som låter avsändaren samla in information om vem som öppnade meddelandena och klickade på länkar i dem. Vi gör detta för att låta avsändaren av e-postmeddelanden att utvärdera hur väl deras meddelanden presterar och lära sig hur de kan förbättra leveransförmågan och hur ofta meddelandena öppnas.
 2. Hur använder SurveyMonkey informationen vi samlar in?
  Vi behandlar dina enkätfrågor och -svar som information som är privat för dig (utom om du har gjort dina enkätfrågor och -svar tillgängliga via en offentlig länk). Vi vet att du i många fall kommer att vilja hålla dina enkätfrågor och -svar (vi hänvisar samlat till detta som ”enkätdata”) privata. Om du inte väljer att dela dina enkätfrågor och/eller enkätsvar med allmänheten (till exempel genom att göra enkätfrågorna och -svaren tillgängliga genom en offentlig länk), använder vi inte dina enkätdata på något annat sätt än det som beskrivs i denna sekretesspolicy eller såsom du uttryckligen har gett oss tillstånd till. Vi säljer inte dina enkätdata till tredje parter utan ditt tillstånd.

  Generellt sett använder vi informationen som vi samlar in från dig i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig och (å dina vägnar) till dina svarande. Nedan anges några till exempel specifika sätt som vi använder denna information på. (Se nästa avsnitt av denna sekretesspolicy för att se vilka vi delar din information med.) Denna sekretesspolicy är dock inte avsedd att begränsa vår användning av enkätfrågor eller -svar som du har valt att göra tillgängliga på webben genom en offentlig länk.

  • För att tillhandahålla våra tjänster.
   • Detta inkluderar att tillhandahålla kundsupport, som kräver att vi har åtkomst till din information för att hjälpa dig (till exempel med att skapa och designa enkäter eller teknisk problemlösning).
   • Vissa funktioner i våra tjänster använder innehållet i dina enkätfrågor och -svar och dina kontouppgifter på andra sätt. Beskrivningen av funktionerna kommer tydligt att ange när detta är fallet. Du kan undvika att dina enkätdata används på detta sätt genom att helt enkelt inte använda sådana funktioner. Genom att till exempel använda vår frågebanksfunktion för att lägga till frågor i dina enkäter, ger du oss också tillstånd att aggregera svaren du får på dessa frågor tillsammans med svar som mottagits av andra användare av frågebanken som använt samma frågor. Vi kan sedan rapportera statistik om de aggregerade (och avidentifierade) data som skickats till dig och andra enkätskapare.
   • Om du väljer att länka ditt SurveyMonkey-konto till ett tredjepartskonto (till exempel ditt Google- eller Facebook-konto) kan vi använda informationen du låter oss samla in från dessa tredje parter för att tillhandahålla ytterligare funktioner, tjänster och individanpassat innehåll.
   • För att tillhandahålla användbara alternativ för hur du kan använda tjänsterna tillsammans med sociala medier och andra programr kan vi erbjuda dig alternativet att exportera information och samla in information till och från program och webbplatser från tredje parter, inklusive plattformar som Salesforce och Marketo och sociala nätverk som Facebook. När du exporterar och samlar in sådan information kan du avslöja dina uppgifter för de individer eller organisationer som ansvarar för driften och underhållet av dessa tredjepartsapplikationer och -webbsidor, och dina uppgifter kan bli åtkomliga för andra som besöker eller använder dessa applikationer eller webbsidor. Vi äger eller driver inte de program eller webbplatser du kopplar upp dig till, och du bör läsa deras sekretesspolicyer för att försäkra dig om att du accepterar deras sätt att använda informationen du delar med dem.
  • För att hantera våra tjänster. Vi använder din information, inklusive vissa enkätdata, internt för följande begränsade ändamål:
   • För att övervaka, underhålla och förbättra våra tjänster och funktioner. Vi utför interna statistiska och andra analyser på information vi samlar in (inklusive data om användning, enheter och hänvisningar, fråge- och svarsdata och information från sidtaggar) för att analysera och mäta användarnas beteenden och trender, för att förstå hur människor använder våra tjänster, och för att lösa problem och övervaka och förbättra våra tjänster, inklusive för att hjälpa oss utvärdera eller utveckla nya funktioner. Vi kan använda din information för interna ändamål ämnade att hålla våra tjänster säkra och brukbara, till exempel för problemlösning och tester, och för förbättring av tjänster, marknadsföring, undersökningar och utveckling.
   • För att övervaka efterlevnad av våra användarvillkor.
   • För att förebygga potentiellt olagliga aktiviteter.
   • För att screena för och förebygga oönskade aktiviteter eller missbruk. Vi har till exempel automatiserade system som screenar innehåll efter phishing, skräppost och bedrägerier.
  • För att skapa nya tjänster, funktioner eller innehåll. Vi kan använda dina enkätdata och enkätmetadata (dvs. data om en enkäts egenskaper) för våra interna ändamål för att skapa och tillhandahålla nya tjänster, funktioner eller innehåll. Vad gäller enkätmetadata kan vi titta på statistik som svarsfrekvenser, ordmängd i frågor och svar, och det genomsnittliga antalet frågor i en enkät och publicera intressanta observationer om detta i informations- eller marknadsföringssyfte. När vi gör detta kommer varken individuella enkätskapare eller svarande kunna identifieras, om vi inte har deras tillåtelse.
  • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt SurveyMonkey-konto till ett tredjepartskonto (till exempel ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen du låtit oss samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av ett konto och av inloggningsprocessen. Klicka här för mer information.
  • För att kontakta dig om din tjänst eller ditt konto. Vi skickar dig emellanåt meddelanden av transaktionell karaktär (t.ex. tjänsterelaterade tillkännagivanden, faktureringsärenden, ändringar av våra tjänster eller policyer, ett välkomstmeddelande när du registrerar dig). Du kan inte avsäga dig dessa meddelanden eftersom de krävs för att tillhandahålla våra tjänster.
  • För att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Vi kommer endast att göra detta om du har samtyckt till att vi kan kontakta dig i detta syfte. Till exempel kommer vi under registreringsprocessen för kontot att be om lov att använda din information för att kontakta dig för marknadsföringsändamål. Du kan avsäga dig dessa meddelanden när som helst genom att klicka på länken ”säg upp prenumerationen” i dem, eller genom att ändra de gällande inställningarna på sidan Mitt konto.
  • För att besvara juridiska förfrågningar och förebygga skada. Om vi får en stämningsansökan eller annan juridisk förfrågan kan vi behöva granska de data vi har för att avgöra hur vi ska besvara denna.
 3. Vilka delar vi din information med?
  Vi säljer inte dina enkätdata, om du inte uttryckligen tillåter att vi gör det!
  När kan vi avslöja dina enkätdata för tredje parter? Endast av ett begränsat antal anledningar. Vi delar din information med våra tjänsteleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster för dig. Vi sluter avtal med dessa tjänsteleverantörer om att de måste hålla din information konfidentiell och enbart använda den för att tillhandahålla sina tjänster. Vi använder till exempel betalningstjänster som hjälper oss hantera kreditkortstransaktioner. Genom att använda våra tjänster ger du SurveyMonkey tillstånd att delegera arbete på detta sätt å dina vägnar. I sällsynta fall kan vi dela information om det krävs enligt lag, eller vid företagsomstrukturering eller förvärv (läs här nedan för mer information).
  Dela dina enkäter med allmänheten. Du kan kontrollera vilka som kan delta i din enkät genom att ändra inställningarna för dina insamlare. Enkäter kan till exempel göras helt offentliga (och indexerade av sökmotorer), lösenordsskyddade, eller utdelade till personer på en begränsad lista. Du kan också välja att dela dina enkätsvar direkt eller på en offentlig plats.

  Vi är medvetna om att du har gett oss förtroendet att skydda din information från intrång. Eftersom tillit är mycket viktigt för oss kommer vi endast att avslöja eller dela din personliga information eller dina enkätdata med en tredje part när vi har gjort en av tre saker, i enlighet med gällande lagar: (a) informerat dig, till exempel genom denna sekretesspolicy; (b) fått ditt uttryckliga samtycke, till exempel genom en kryssruta för samtycke; eller (c) avidentifierat eller aggregerat informationen så att enskilda personer eller andra juridiska personer inte rimligtvis kan identifieras av den. Där lagen kräver kommer vi att införskaffa ditt uttryckliga samtycke innan vi avslöjar eller delar någon personlig information.

  Vi kan avslöja:

  • Din information för våra tjänsteleverantörer. Vi använder tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi ger relevanta personer som arbetar för vissa av dessa leverantörer tillgång till din information, men endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster åt oss. Vi använder också rimliga kontraktsmässiga och tekniska skydd för att säkerställa att dina personliga uppgifter och data hålls konfidentiella, endast används för att de ska kunna utföra sina tjänster för oss, och hanteras i enlighet med denna sekretesspolicy. Exempel på tjänsteleverantörer inkluderar betalningsbehandlare, webbhotell, e-postleverantörer och analysverktyg för internettrafik.
  • Dina kontouppgifter för din faktureringskontakt. Om dina uppgifter (som kontoinnehavare) skiljer sig från den kontakt för fakturering som står på ditt konto kan vi avslöja din identitet och dina kontouppgifter för faktureringskontakten på deras begäran (vi försöker normalt även meddela dig om en sådan begäran). Genom att använda våra tjänster och samtycka till denna sekretesspolicy samtycker du till detta avslöjande.
  • Din e-postadress för din organisation. Om den e-postadress som du registrerat ditt konto med tillhör eller kontrolleras av en organisation kan vi avslöja denna e-postadress för organisationen, för att hjälpa dem att förstå vilka som är associerade med organisationen som använder SurveyMonkey, och för att hjälpa organisationen med deras företagskonton. (Använd inte jobb-e-postadresser för våra tjänster om du inte har tillstånd att göra det, och därför inte motsätter dig detta avslöjande.)
  • Aggregerad eller avidentifierad information för tredje parter för att förbättra eller marknadsföra våra tjänster. Inga enskilda personer kan rimligtvis identifieras eller kopplas till någon del av informationen vi delar med tredje parter för att förbättra eller marknadsföra våra tjänster.
  • En cookie för att annonsera våra tjänster. Vi kan be annonsnätverk och Ad Exchange-företag att visa annonser som marknadsför våra tjänster på andra webbsidor. Vi kan be dem att leverera dessa annonser baserat på om det finns en cookie, men delar då inte någon annan personlig information med annonsören. Våra annonspartner kan använda cookies och sidtaggar eller pixeltaggar för att samla in viss icke-personlig information om dina aktiviteter på denna och andra webbsidor, för att kunna visa dig specifika annonser baserade på dina intressen. Om du inte vill att denna information ska användas för att visa dig sådana specifika annonser kan du avregistrera dig på http://preferences-mgr.truste.com/ eller, om du befinner dig inom EU, på http://www.youronlinechoices.eu. Du kommer även fortsättningsvis att få generella annonser.
  • Din information, om det krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan avslöja din information om det krävs eller tillåts enligt lag, eller när vi tror att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, eller/och för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, stämningsansökan eller andra rättsliga processer som åläggs oss.
  • Din information, om det sker en förändring i företagets ägande eller struktur. Om ägandet av hela eller större delen av vårt företag förändras, eller om vi gör en omstrukturering av företaget (inklusive förvärv eller konsolidering) eller någon annan handling eller överföring mellan SurveyMonkeys juridiska personer, samtycker du uttryckligen till att SurveyMonkey överför din information till den nya ägaren eller efterträdande entiteten så att vi kan fortsätta att tillhandahålla våra tjänster. Om så krävs kommer SurveyMonkey att meddela gällande dataskyddsmyndighet i varje jurisdiktionsområde om en sådan överföring, i enlighet med förfarandet under gällande dataskyddslag.
  • Information som du uttryckligen samtycker till att dela. Vi kan till exempel uttryckligen be om din tillåtelse att ge dina kontaktuppgifter till tredje parter för olika ändamål, inklusive för att låta dessa tredje parter kontakta dig i marknadsföringssyfte. (Du kan senare ta tillbaka tillåtelsen, men om du vill sluta få meddelanden från en tredje part som vi har givit din information till med ditt samtycke måste du kontakta denna tredje part direkt.)
 4. Vilka rättigheter har du till din information?

  Du kan:

  • Uppdatera dina kontouppgifter. Du kan uppdatera informationen om registrering och annan kontoinformation på sidan Mitt konto. Informationen uppdateras direkt.
  • Komma åt och korrigera din personliga information. Som kontoinnehavare kan du komma åt och korrigera viss personlig information som SurveyMonkey innehar om dig genom att besöka sidan Mitt konto. Vissa kontoinnehavare och andra personer (inklusive de vars information vi tar emot under EU – US Privacy Shield och US – Swiss Safe Harbor) har särskilda lagliga rättigheter att få information om huruvida vi innehar personlig information om dem, att komma åt personlig information vi innehar om dem, och få den korrigerad, uppdaterad, kompletterad eller raderad under lämpliga omständigheter. För viss information kan dessa rättigheter utövas via den ovan nämna sidan Mitt konto, och i samtliga fall kan förfrågningar om att utöva dessa rättigheter riktas till vår kundsupport. Dessa rättigheter har vissa undantag, till exempel om att din möjlighet till åtkomst skulle ha en orimlig inverkan på andra personers integritet. Vi kommer att besvara dina förfrågningar om att utöva dessa rättigheter inom rimlig tid och där så krävs enligt lag, eller där vi bedömer att det är lämpligt och utförbart att göra så, kommer vi att uppfylla din önskan.
  • Ladda ned/säkerhetskopiera dina enkätdata. Beroende på vilken plan du prenumererar på ger vi dig möjlighet att exportera, dela och publicera dina enkätdata i olika format. Detta gör det möjligt att skapa dina egna säkerhetskopior eller utföra dataanalys offline. Instruktioner för nedladdning finns här.
  • Radera dina enkätdata. Radering av enkätdata på de sätt som beskrivs på denna sida kommer inte att permanent radera enkätdata direkt. Så länge som du har ett konto hos oss kan vi behålla dina raderade data under en begränsad tid, ifall du raderade något av misstag och behöver återställa det (vilket du kan begära genom att kontakta supporten. Så långt som lagen tillåter kommer vi att radera dina data permanent om du ber att få säga upp ditt konto. Men om dina data tidigare gjorts tillgängliga för allmänheten genom en offentlig länk kan fler kopior av dina data finnas kvar på internet, även efter att ditt konto har raderats.
  • Stänga ditt konto. Om du vill säga upp och radera ditt konto kontaktar du supporten. Raderingen av ditt konto tar bort alla enkätdata på kontot permanent från våra system inom en rimlig tid, såsom lagen tillåter, och kommer att stänga av din åtkomst till alla andra tjänster som kräver ett SurveyMonkey-konto. Vi kommer att besvara alla sådana förfrågningar och alla behöriga förfrågningar om att komma åt, korrigera, uppdatera eller radera din personliga information inom den tidsperiod som specificeras i lagen (om tillämpligt) eller utan onödig fördröjning. Vi kommer omgående att uppfylla förfrågningar om att radera personuppgifter, såvida inte förfrågan är tekniskt omöjlig eller aktuella data måste bevaras enligt lagen (i detta fall blockerar vi åtkomst till datan, om så krävs enligt lag).
  Hur länge behåller vi dina data? Vi behåller i allmänhet dina data så länge du har ett konto hos oss, eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa dispyter eller tillse efterlevnad av våra villkor. Data som raderas från våra servrar kan finns kvar som restkopior på säkerhetskopieringsmedia på annan plats upp till cirka 12 månader efteråt. Vi beskriver vår lagringspraxis mer detaljerat i denna hjälpartikel
 5. Säkerhet, cookies och annan viktig information
  Ändringar i denna sekretesspolicy. Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst, men om vi gör det kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på denna webbplats. Om vi bedömer att ändringarna är betydande kommer vi att skicka ett meddelande om detta enligt vad som är lämpligt under omständigheterna, till exempel via e-post eller något annat sätt som tydligt och klart upplyser dig om detta. Om du efter att ha blivit informerad om dessa förändringar inte säger upp din prenumeration, utan fortsätter att använda våra tjänster efter förvarningsperioden, anses du ha uttryckligen samtyckt till ändringarna i vår sekretesspolicy. Om du invänder mot villkoren i denna sekretesspolicy eller någon uppdaterad sekretesspolicy kan du avsluta ditt konto när som helst.
  • Säkerhet. Detaljer om SurveyMonkeys säkerhetspraxis finns i vår säkerhetspolicy. Vi åtager oss att hantera dina personliga uppgifter och data med integritet och omsorg. Det finns dock alltid, trots de skydd och säkerhetsåtgärder vi använder, en risk att dina personuppgifter kommer att ses och användas av otillåtna tredje parter som resultat av att du samlar in och överför dina data över internet. Om du har några frågor om säkerheten runt din personliga information kan du kontakta supporten.
  • Datans plats. Våra servrar finns i USA, så din personliga information hanteras och bearbetas av oss i USA. Din personliga information kan också hanteras i, eller överföras till eller avslöjas för, länder där SurveyMonkeys dotterbolag och kontor finns och där våra tjänsteleverantörer finns eller har servrar. Du kan se var våra kontor finns på sidan Kontor.
  • Cookies. Vi och våra partner använder cookies och liknande teknologier på våra webbplatser. Cookies är små databitar som vi lagrar på enheten du använder våra tjänster på så att vi kan känna igen återkommande användare. Varje cookie löper ut efter en viss tid, beroende på vad den används till. Vi använder cookies och liknande teknologier av flera skäl:
   • För att göra vår webbplats lättare att använda. Om du använder funktionen ”Kom ihåg mig” när du loggar in på ditt konto kan vi spara ditt användarnamn i en cookie så att det går snabbare att logga in när du kommer tillbaka till SurveyMonkey.
   • Av säkerhetsskäl. Vi använder cookies för bekräfta din identitet, till exempel genom att bekräfta om du är inloggad på SurveyMonkey just nu.
   • För att tillhandahålla individanpassat innehåll. Vi kan lagra användarpreferenser, som ditt standardspråk, i cookies för att anpassa innehållet du ser. Vi använder också cookies för att säkerställa att användare inte kan fylla i enkäter igen som de redan har genomfört.
   • För att förbättra våra tjänster. Vi använder cookies för att mäta din användning av våra webbplatser och spåra hänvisningsdata, såväl som för att ibland visa upp olika versioner av innehållet för dig. Den här informationen hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster och optimera det innehåll vi visar för våra användare.
   • För att visa annonser för dig. Vi, våra tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi arbetar med kan installera cookies när du besöker våra och andras webbsidor, eller när du öppnar e-postmeddelanden som vi skickar, för att kunna ge dig ett marknadsföringsinnehåll som är bättre anpassat till dig (om våra eller andra tjänster), och för att utvärdera om det aktuella innehållet är användbart eller effektivt. Vi kan till exempel utvärdera vilka annonser som oftast blir klickade, och om dessa klick leder till att användarna utnyttjar våra verktyg, funktioner och tjänster bättre. Om du inte vill få annonser som är anpassade till dig baserat på din anonyma aktivitet på internet kan du avregistrera dig från många av de företag som arbetar med sådan anpassning genom att gå till http://www.aboutads.info. Den här typen av avregistrering betyder inte att du inte kommer att se några annonser, utan bara att du inte kommer att få annonser från företag som har anpassats till dig baserat på dina aktiviteter och bedömda intressen.
   • Google Analytics. Förutom det ovan nämnda använder vi vissa Google Analytics-funktioner som stödjer Display-annonsering, inklusive retargeting, på våra webbplatser och andra tjänster. De som besöker våra webbplatser kan avregistrera sig från vissa typer av spårning med Google Analytics, anpassa annonserna från Google Display Network genom att använda Google Ad Preferences Manager och läsa mer om hur Google visar annonser på hjälpcentret för annonser. Om du inte vill delta i Google Analytics kan du också ladda ner webbläsartillägget Google Analytics opt-out.
  • Klicka här för att läsa mer om våra cookies. Vi tycker inte att cookies är något negativt, men du kan ändå välja att ta bort eller avaktivera cookies via din webbläsare. Läs instruktionerna för din webbläsare för att ta reda på hur man gör. Observera att detta kan påverka möjligheten att använda våra tjänster negativt. Genom att tillåta cookies får en smidigare upplevelse när du använder våra tjänster. Klicka här för att hantera Flash-cookies. Genom att använda våra webbplatser och samtycka till denna sekretesspolicy ger du uttryckligen ditt samtycke till användandet av cookies som det beskrivs i denna policy.
  • Bloggar och forum. Våra webbplatser kan tillhandahålla offentligt tillgängliga bloggar och diskussionsforum. Du bör vara medveten om att all information du anger i dessa kan läsas, samlas in och användas av andra personer som använder dem. Vi är inte ansvariga för någon personlig information som du väljer att ange på dessa delar av vår webbplats. Om du vill begära att din personliga information tas bort från vår blogg eller vårt diskussionsforum kan du kontakta supporten. I vissa fall kan det vara omöjligt att uppfylla din begäran, och i sådana fall kommer vi att berätta varför. Kommentarssystemen på våra bloggar hanteras av ett tredjepartsprogram som kan kräva att du registrerar dig för att skicka en kommentar. Läs programmets sekretesspolicy för att ta reda på hur den tredje parten använder din information.
  • Webbspårning. Vi behandlar eller följer för tillfället inte någon webbläsares do-not-track-signal eller andra liknande mekanismer som indikerar en begäran att avaktivera webbspårning av enskilda användare som besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster (om inte annat anges i en sekretesspolicy specifik för en tjänst).
  • Barns säkerhet och COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Våra tjänster är inte avsedda för och får inte användas av personer under 13 år. SurveyMonkey samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 13 år eller tillåter dem att registrera sig. Om vi görs medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från en sådan person kan vi radera denna information utan förvarning. Om du tror att detta kan ha inträffat bör du kontakta supporten.
  • Den engelska versionen gäller. Översättningar till andra språk än engelska tillhandahålls för att underlätta för våra användare. Om någon tveksamhet eller konflikt uppstår mellan översättningar har den engelska versionen företräde.
 6. Ytterligare information för EU-användare

  SurveyMonkey tillhandahåller en del av sina tjänster till användare i EU genom SurveyMonkey Europe, beläget på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.

  • ”Personuppgifter”. För användare som befinner sig inom EU motsvarar hänvisning till ”personlig information” i denna policy det som vanligtvis kallas ”personuppgifter” i EU.
  • Om IP-adresser. Våra servrar registrerar inkommande IP-adresser tillhörande besökare på våra webbplatser (vare sig besökaren har ett SurveyMonkey-konto eller inte) och lagrar IP-adresserna i loggfiler. Vi använder dessa loggfiler för ändamål såsom systemadministration och -underhåll, registerföring, för att spåra hänvisande webbsidor, avgöra din plats, och av säkerhetsskäl (t.ex. kontrollera missbruk, skräppost och DDOS-attacker). Vi lagrar också IP-adresser tillsammans med vissa handlingar du utför på vårt system. IP-adresser kopplas endast till enkätsvar om en enkätskapare har ställt in en enkät för att samla in IP-adresser. Genom att samtycka till denna sekretesspolicy ger du uttryckligen samtycke till att SurveyMonkey använder din IP-adress för de ovan nämnda ändamålen. Om du vill avregistrera dig från ovan nämnda samtycke till att använda din IP-adress måste du stänga ditt konto (om du har ett) eller inte svara på en enkät om du ombeds att göra det.
  • Registeransvarig. SurveyMonkey Europe UC, vars kontaktuppgifter står här ovanför, är registeransvarig för registrering, fakturering och annan kontoinformation som vi samlar in från användare inom EU. Registeransvarig för enkätdata är dock enkätskaparen. Enkätskaparen avgör hur deras enkätfrågor och -svar används och avslöjas. SurveyMonkey behandlar bara sådana enkätdata i enlighet med instruktionerna och tillstånden (inklusive de som givits under denna sekretesspolicy) som väljs av enkätskaparen när de skapar och delar ut sin enkät.
  • Åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Du har rätt att komma åt och korrigera den personliga information som SurveyMonkey innehar om dig. Denna rättighet kan utövas genom att gå till sidan Mitt konto eller genom att kontakta supporten.
  • Dina skyldigheter. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att följa tillämpliga dataskyddskrav när du samlar in och använder dina enkätdata, såsom krav på att informera svarande om hur deras data specifikt kommer att användas och avslöjas.
  Samtycken. Genom att klicka på ”Jag samtycker” eller någon annan knapp som indikerar att du accepterar denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till följande:
  • Du samtycker till att dina personuppgifter samlas in, används, avslöjas och behandlas på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive våra förfaranden när det gäller cookies, IP-adresser och loggfiler.
  • Våra servrar finns i USA, så dina personuppgifter kommer i första hand att hanteras av oss i USA. Du samtycker till överföringen och behandlingen av dina personuppgifter i USA av SurveyMonkey Inc. och på de platser som angivits i avsnitt 5 av våra olika dotterbolag och tjänsteleverantörer.
  • Du samtycker till att vi får överföra dina uppgifter till datahanterare som befinner sig i andra länder, inklusive USA, som inte har dataskyddslagar som ger samma nivå av skydd som finns i länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ditt samtycke är frivilligt och du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig när som helst. Observera att vi inte längre kan tillhandahålla våra tjänster till dig om du avregistrerar dig.
  • Du samtycker till att vi kan dela dina personuppgifter med relevanta personer som arbetar för tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
  • Om du tillåter cookies i din webbläsare samtycker du till vår användning av cookies såsom den beskrivs i denna sekretesspolicy.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Japanese users
  • You agree that you are responsible for notifying the respondents of surveys that you create using our services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in this privacy policy and obtaining prior consent from respondents to disclose their personal data to SurveyMonkey.
 9. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 10. Additional information for Australian users
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.
SEKRETESS FÖR SVARANDE
 1. Vilken information samlar SurveyMonkey in?

  När du svarar på enkäter som hanteras av SurveyMonkey samlar vi in information som är kopplad till dig åt enkätskaparen enligt dennes instruktioner (inklusive de som finns i denna sekretesspolicy). Denna information innefattar hur du använder våra tjänster och kommer från flera olika källor. Dessa anges här nedan. Näsa avsnitt beskriver vad vi gör med denna information.

  Information vi samlar in direkt från dig

  • Enkätsvar. Vi samlar in och lagrar enkätsvaren som du skickar in. Enkätskaparen är ansvarig för denna information och hanterar den. En enkät kan be dig ange personlig information eller personuppgifter. Om du har frågor om en enkät som du svarar på bör du kontakta enkätskaparen direkt, eftersom SurveyMonkey inte ansvarar för innehållet i enkäten. Enkätskaparen är vanligtvis samma person som bjöd in dig till att fylla i den, och ibland har de en egen sekretesspolicy.
  Är dina enkätsvar anonyma? Du måste fråga enkätskaparen om detta eftersom det beror på hur de har valt att konfigurera sin enkät. Vi tillhandahåller instruktioner om hur en enkätskapare kan försäkra att de samlar in svar anonymt. Men även om enkätskaparen har följt dessa steg kan enskilda frågor i enkäten be om personlig information eller personuppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig.

  Information vi samlar in om dig från andra källor

  • Användningsdata. Vi samlar in användningsdata om dig när du interagerar med våra tjänster. Detta kan innefatta vilka webbsidor du besöker, vad du klickar på, när du utförde dessa handlingar, och så vidare. Liksom de flesta webbplatser idag har våra webbservrar dessutom loggfiler som registrerar data varje gång en enhet får åtkomst till dessa servrar. Loggfilerna innehåller data om varje åtkomst, inklusive ursprungliga IP-adresser, internetleverantörer, filerna som visats på vår webbsida (t.ex. HTML-sidor, grafiska element osv.), operativsystemversioner och tidsstämplar. Observera att vi inte kopplar dessa användningsdata till dina enkätsvar.
  • Enhetsdata. Vi samlar in data från den enhet och det program du använder för att få åtkomst till våra tjänster, såsom din IP-adress, operativsystemversion, typ av enhet, information om system och prestanda, och typ av webbläsare. Vi kan också härleda din geografiska plats baserat på din IP-adress. Din IP-adress kommer att kopplas till dina enkätsvar, såvida inte enkätskaparen har avaktiverat insamling av IP-adresser för den enkät som du svarar på.
  • Hänvisningsdata. Vi registrerar information om källan som hävisade dig till enkäten (t.ex. en länk på en webbsida eller i ett e-postmeddelande).
  • Information från sidtaggar. Vi använder spårningstjänster från tredje part som använder cookies och sidtaggar (kallas också pixeltaggar) för att samla in aggregerade och anonymiserade data om besökare på våra webbplatser. Dessa data inkluderar statistik om användning och användare.
  • Din e-postadress. Om skaparen av en enkät använder en insamlare för e-postinbjudningar för att bjuda in dig till en enkät via e-post samlar vi in din e-postadress när enkätskaparen ger den till oss. Vi använder den inte för att skicka e-postmeddelanden till dig, förutom enligt instruktion från enkätskaparen. De e-postmeddelanden vi skickar å enkätskaparens vägnar ser ut som de kommer från denna enkätskapares e-postadress. Om du inte längre vill bli kontaktad av en enkätskapare bör du kontakta denna direkt.
  Att svara på en enkät är frivilligt. Kom ihåg att du alltid kan välja att inte svara på en enkätfråga (särskilt de som ber om personlig information eller personuppgifter). Dock kommer detta ibland att hindra dig från att slutföra en enkät, om enkätskaparen har markerat den aktuella frågan som obligatorisk.
 2. Hur använder SurveyMonkey informationen vi samlar in?
  Dina enkätsvar ägs och behandlas av enkätskaparen, och vi behandlar informationen som att den är privat för denna, utom om enkätskaparen har gjort frågorna och svaren tillgängliga via en offentlig länk. Kontakta enkätskaparen direkt för att ta reda på hur de kommer att använda dina enkätsvar. Vissa enkätskapare kan tillhandahålla en sekretesspolicy eller ett sekretessutlåtande när du fyller i deras enkät, och vi vill uppmuntra dig att läsa igenom dessa för att förstå hur enkätens skapare kommer att använda dina svar.Läs versionen av denna sekretesspolicy för enkätskapare för att ta reda på hur SurveyMonkey hanterar enkätsvar. SurveyMonkey säljer inte enkätsvar till tredje parter utan tillstånd från enkätskaparen, och vi använder inga kontaktuppgifter som samlats in i våra kunders enkäter för att kontakta svarande.

  Vi använder också informationen vi samlar in från dig (inklusive information om användning, enheter och hänvisning och information från sidtaggar) för att hantera och förbättra våra tjänster, för forskningsändamål och för de olika ändamål som beskrivs i versionen av denna sekretesspolicy för enkätskapare.

 3. Vilka delar vi din information med?
  SurveyMonkey säljer inte dina enkätdata, om du inte uttryckligen tillåter oss att göra det! Vi kommer endast att dela dina enkätsvar med tredje parter såsom det beskrivs i denna sekretesspolicy.

  Vi avslöjar:

  • Dina enkätsvar för enkätskaparen. Vi administrerar enkäter åt enkätskapare, men skaparna är de egentliga förmyndarna över enkätdata. Allt du uttryckligen avslöjar i dina enkätsvar kommer naturligtvis att anges för dem. Kontakta enkätskaparen direkt för att ta reda på hur de kan komma att använda dina enkätsvar. Läs versionen av denna sekretesspolicy för enkätskapare för att ta reda på vad SurveyMonkey berättar för enkätskapare om hur vi hanterar enkätsvar och för vilka SurveyMonkey kan avslöja enkätsvar.
 4. Vilka rättigheter har du till din information?
  • Kontakta enkätskaparen för att komma åt och korrigera dina svar och din personliga information. Eftersom vi samlar in svar på enkäter åt enkätskapare måste du kontakta enkätskaparen om du har frågor om enkäten, eller om du vill komma åt, uppdatera eller radera något i dina svar. Vi tillhandahåller verktyg för att enkätskapare ska kunna bibehålla de svar de samlar in genom sina enkäter. Du kan begära åtkomst till och korrigering av den personliga information som vi innehar om dig genom att kontakta supporten, men i de flesta fall kan inte SurveyMonkey ge dig denna åtkomst eftersom enkätsvaren är privat information som tillhör enkätskaparen (utom om enkätskaparen har gjort frågorna och svaren tillgängliga via en offentlig länk), och att ge dig åtkomst kan ha orimlig inverkan på andra personers integritet. Vi kommer att svara på din förfrågan om åtkomst eller korrigering inom rimlig tid, och om det är rimligt och genomförbart kommer vi att ge dig åtkomst till din personliga information på det sätt som du begärt.
  • Avregistrera dig så att du inte får fler enkäter. Du kan avregistrera dig så att du inte längre får e-postinbjudningar till enkäter som skickas ut av enkätskapare via SurveyMonkey.
 5. Säkerhet, cookies och annan viktig information
  Ändringar i denna sekretesspolicy. Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst, men om vi gör det kommer vi att meddela dig genom att publicera ändringarna på denna webbplats. Om vi bedömer att ändringarna är betydande kommer vi att skicka ett meddelande om detta enligt vad som är lämpligt under omständigheterna, till exempel via e-post eller något annat sätt som tydligt och klart upplyser dig om detta. Om du efter att ha blivit informerad om dessa förändringar fortsätter använda våra tjänster efter förvarningsperioden, anses du ha uttryckligen samtyckt till ändringarna i vår sekretesspolicy. Om du invänder mot villkoren i denna sekretesspolicy eller någon uppdaterad sekretesspolicy kan du avsluta ditt konto (om du har ett) när som helst, eller låta bli att svara på en enkät.
  • Säkerhet. Detaljer om SurveyMonkeys säkerhetspraxis finns i vår säkerhetspolicy. Vi åtager oss att hantera dina personliga uppgifter och data med integritet och omsorg. Det finns dock alltid, trots de skydd och säkerhetsåtgärder vi använder, en risk att dina personuppgifter kommer att ses och användas av otillåtna tredje parter som resultat av att du samlar in och överför dina data över internet. Om du har några frågor om säkerheten runt din personliga information kan du kontakta supporten.
  • Datans plats. Våra servrar finns i USA, så din personliga information hanteras och bearbetas av oss i USA. Din personliga information kan också hanteras i, eller överföras till eller avslöjas för, länder där SurveyMonkeys dotterbolag och kontor finns och där våra tjänsteleverantörer finns eller har servrar. Du kan se var våra kontor finns på sidan Kontor.
  • Cookies. Vi och våra partner använder cookies och liknande teknologier på våra webbplatser. Cookies är små databitar som vi lagrar på enheten du använder våra tjänster på så att vi kan känna igen återkommande användare. Varje cookie löper ut efter en viss tid, beroende på vad den används till. Vi använder cookies och liknande teknologier av flera skäl:
   • För att göra vår webbplats lättare att använda. Om du använder funktionen ”Kom ihåg mig” när du loggar in på ditt konto kan vi spara ditt användarnamn i en cookie så att det går snabbare att logga in när du kommer tillbaka till SurveyMonkey.
   • Av säkerhetsskäl. Vi använder cookies för bekräfta din identitet, till exempel genom att bekräfta om du är inloggad på SurveyMonkey just nu.
   • För att tillhandahålla individanpassat innehåll. Vi kan lagra användarpreferenser, som ditt standardspråk, i cookies för att anpassa innehållet du ser. Vi använder också cookies för att säkerställa att användare inte kan fylla i enkäter igen som de redan har genomfört.
   • För att förbättra våra tjänster. Vi använder cookies för att mäta din användning av våra webbplatser och spåra hänvisningsdata, såväl som för att ibland visa upp olika versioner av innehållet för dig. Den här informationen hjälper oss att utveckla och förbättra våra tjänster och optimera det innehåll vi visar för våra användare.
   • Google Analytics. Förutom det ovan nämnda använder vi vissa Google Analytics-funktioner som stödjer Display-annonsering, inklusive retargeting, på våra webbplatser och andra tjänster. De som besöker våra webbplatser kan avregistrera sig från vissa typer av spårning med Google Analytics, anpassa annonserna från Google Display Network genom att använda Google Ad Preferences Manager och läsa mer om hur Google visar annonser på hjälpcentret för annonser. Om du inte vill delta i Google Analytics kan du också ladda ner webbläsartillägget Google Analytics opt-out.
  • Klicka här för att läsa mer om våra cookies. Vi tycker inte att cookies är något negativt, men du kan ändå välja att ta bort eller avaktivera cookies via din webbläsare. Läs instruktionerna för din webbläsare för att ta reda på hur man gör. Observera att detta kan påverka möjligheten att använda våra tjänster negativt. Genom att tillåta cookies får en smidigare upplevelse när du använder våra tjänster. Klicka här för att hantera Flash-cookies. Genom att använda våra webbplatser och samtycka till denna sekretesspolicy ger du uttryckligen ditt samtycke till användandet av cookies som det beskrivs i denna policy.
  • Bloggar och forum. Våra webbplatser kan tillhandahålla offentligt tillgängliga bloggar och diskussionsforum. Du bör vara medveten om att all information du anger i dessa kan läsas, samlas in och användas av andra personer som använder dem. Vi är inte ansvariga för någon personlig information som du väljer att ange på dessa delar av vår webbplats. Om du vill begära att din personliga information tas bort från vår blogg eller vårt diskussionsforum kan du kontakta supporten. I vissa fall kan det vara omöjligt att uppfylla din begäran, och i sådana fall kommer vi att berätta varför. Kommentarssystemen på våra bloggar hanteras av ett tredjepartsprogram som kan kräva att du registrerar dig för att skicka en kommentar. Läs programmets sekretesspolicy för att ta reda på hur den tredje parten använder din information.
  • Webbspårning. Vi behandlar eller följer för tillfället inte någon webbläsares do-not-track-signal eller andra liknande mekanismer som indikerar en begäran att avaktivera webbspårning av enskilda användare som besöker våra webbplatser eller använder våra tjänster (om inte annat anges i en sekretesspolicy specifik för en tjänst).
  • Funktioner för sociala medier. Våra webbplatser kan innehålla funktioner för sociala medier eller widgets, som Facebooks Gilla-knapp. Genom att dessa funktioner används kan de tillåtas samla in din IP-adress, se vilken sida du besöker på vår webbplats, och installera en cookie som gör att funktionen fungerar som den ska. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn som tillhör den tredje part som tillhandahåller funktionen.
  • Minderårigas säkerhet och COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Våra tjänster är inte avsedda för och får inte användas av minderåriga personer. ”Minderåriga” är personer som är yngre än myndighetsåldern som gäller där de bor (eller under 13 år i USA). SurveyMonkey samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga personer eller tillåter dem att registrera sig. Om vi görs medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från en minderårig person kan vi radera denna information utan förvarning. Om du tror att detta kan ha inträffat bör du kontakta supporten.
  • Den engelska versionen gäller. Översättningar till andra språk än engelska tillhandahålls för att underlätta för våra användare. Om någon tveksamhet eller konflikt uppstår mellan översättningar har den engelska versionen företräde.
 6. Ytterligare information för EU-användare

  SurveyMonkey tillhandahåller en del av sina tjänster till användare i EU genom SurveyMonkey Europe, beläget på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.

  • ”Personuppgifter”. För användare som befinner sig inom EU motsvarar hänvisning till ”personlig information” i denna policy det som vanligtvis kallas ”personuppgifter” i EU.
  • Om IP-adresser. Våra servrar registrerar inkommande IP-adresser tillhörande besökare på våra webbplatser (vare sig besökaren har ett SurveyMonkey-konto eller inte) och lagrar IP-adresserna i loggfiler. Vi använder dessa loggfiler för ändamål såsom systemadministration och -underhåll, registerföring, för att spåra hänvisande webbsidor, avgöra din plats, och av säkerhetsskäl (t.ex. kontrollera missbruk, skräppost och DDOS-attacker). Vi lagrar också IP-adresser tillsammans med vissa handlingar du utför på vårt system. IP-adresser kopplas endast till enkätsvar om en enkätskapare har ställt in en enkät för att samla in IP-adresser. Genom att samtycka till denna sekretesspolicy ger du uttryckligen samtycke till att SurveyMonkey använder din IP-adress för de ovan nämnda ändamålen. Om du vill avregistrera dig från ovan nämnda samtycke till att använda din IP-adress måste du stänga ditt konto (om du har ett) eller inte svara på en enkät om du ombeds att göra det.
  • Registeransvarig. SurveyMonkey Europe UC, vars kontaktuppgifter står här ovanför, är registeransvarig för registrering, fakturering och annan kontoinformation som vi samlar in från användare inom EU. Registeransvarig för enkätdata är dock enkätskaparen. Enkätskaparen avgör hur deras enkätfrågor och -svar används och avslöjas. SurveyMonkey behandlar bara sådana enkätdata i enlighet med instruktionerna och tillstånden (inklusive de som givits under denna sekretesspolicy) som väljs av enkätskaparen när de skapar och delar ut sin enkät.
  • Åtkomst och korrigering av dina personuppgifter. Du har rätt att komma åt och korrigera den personliga information som SurveyMonkey innehar om dig. Denna rättighet kan utövas genom att kontakta supporten.
  Samtycken. Genom att klicka på ”Jag samtycker” eller någon annan knapp som indikerar att du accepterar denna sekretesspolicy samtycker du uttryckligen till följande:
  • Du samtycker till att dina personuppgifter samlas in, används, avslöjas och behandlas på de sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive våra förfaranden när det gäller cookies, IP-adresser och loggfiler.
  • Våra servrar finns i USA, så dina personuppgifter kommer i första hand att hanteras av oss i USA. Du samtycker till överföringen och behandlingen av dina personuppgifter i USA av SurveyMonkey Inc. och på de platser som angivits i avsnitt 5 av våra olika dotterbolag och tjänsteleverantörer.
  • Du samtycker till att vi får överföra dina uppgifter till datahanterare som befinner sig i andra länder, inklusive USA, som inte har dataskyddslagar som ger samma nivå av skydd som finns i länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ditt samtycke är frivilligt och du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig när som helst. Observera att vi inte längre kan tillhandahålla våra tjänster till dig om du avregistrerar dig.
  • Du samtycker till att vi kan dela dina personuppgifter med relevanta personer som arbetar för tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
  • Om du tillåter cookies i din webbläsare samtycker du till vår användning av cookies såsom den beskrivs i denna sekretesspolicy.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 9. Additional information for Australian users
  • The personal information collected by us on behalf of a survey creator may include sensitive information. We will only use sensitive information for the purpose of storing and processing it on behalf of the survey creator. Sensitive information is defined in the Privacy Act 1988 (Cth) and includes information about you such as racial or ethnic origin, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences and criminal records, as well as health and genetic information about you.
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.